Certyfikacja

ECCC

Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych

Token Distribution

Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych to certyfikacja kompetencji cyfrowych oferowana przez Fundację ECCC, czyli krajowego operatora DIGCOMP w Polsce. Będąc świadomym, że technologie informatyczne są bardzo różnorodne i wielopłaszczyznowe, Fundacja ECCE dzieli kompetencje cyfrowe użytkowników na kilka obszarów oraz poziomów zaawansowania.

Token Distribution
Token Distribution

Obszar KOMPETENCJE CYFROWE – DC (Digital Competences) – poziom A, B, C

DC M1 – Informacja
DC M2 – Komunikacja
DC M3 – Tworzenie treści
DC M4 – Bezpieczeństwo
DC M5 – Rozwiązywanie problemów

Obszar TECHNOLOGIE INFORMACYJNE – IT (Information Technology) – poziom A, B, C, D

IT M1 – Sprzęt i oprogramowanie komputerowe
IT M2 – Edycja dokumentów
IT M3 – Obliczenia arkuszowe
IT M4 – Bazy danych
IT M5 – Multimedia
IT M6 – Technologie informacyjno-komunikacyjne
IT M7 – Technologie mobilne
IT M8 – Grafika biznesowa

Obszar INFORMATYCZNY – CS (Computer Science) – poziom A, B, C, D

CS M1 – Programowanie
CS M2 – Grafika komputerowa
CS M3 – Tworzenie aplikacji internetowych
CS M4 – Programowanie robotów

Obszar TECHNICZNY – AI (Applied Informatics) – poziom A, B, C, D

AI M1 – Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D)
AI M2 – Projektowanie przestrzenne (CAD 3D)

Obszar BRANŻOWY – PI (Professional Informatics)

PI M1 – e-Nauczanie
PI M2 – Testowanie oprogramowania
PI M3 – Obsługa turystyki
PI M4 – Multimedia w dydaktyce
PI M5 – Komputer w edukacji wczesnoszkolnej
PI M6 – e-Urząd
PI M7 – e-Marketing
PI M8 – Technologie interaktywne
PI M9 – Grafika dla fotografów
PI M10 – Roboty
PI M11 – Zarządzanie obiegiem dokumentów
PI M12 – Bezpieczeństwo informacji
PI M13 – Zielone biuro
PI M14 – Planowanie i śledzenie przedsięwzięć
PI M15 – Kadry i Płace
PI M16 – Obsługa biura
PI M17 – Techniki sprzedaży
PI M18 – Finanse i Księgowość
PI M19 – Rhinoceros
PI M20 – Służba zdrowia
PI M21 – Zdalne nauczanie
PI M22 – Zarządzanie zasobami ludzkimi

Każdorazowo po zdaniu egzaminu wydawany jest certyfikat zawierający procentowy wynik egzaminu.

Token Distribution

LET’S WORK TOGETHER

e-xam Damian Koniuszenny

ul. Różana 10, 99-140 Świnice Warckie, NIP 507-004-69-78

693-434-875