Certyfikacja

ECCC

Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych

Token Distribution

Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych to certyfikacja kompetencji cyfrowych oferowana przez Fundację ECCC, czyli krajowego operatora DIGCOMP w Polsce. Będąc świadomym, że technologie informatyczne są bardzo różnorodne i wielopłaszczyznowe, Fundacja ECCE dzieli kompetencje cyfrowe użytkowników na kilka obszarów oraz poziomów zaawansowania.

Token Distribution
Token Distribution

Obszar KOMPETENCJE CYFROWE – DC (Digital Competences) – poziom A, B, C

DC M1 – Informacja i dane
DC M2 – Komunikacja i współpraca
DC M3 – Tworzenie treści cyfrowych
DC M4 – Bezpieczeństwo
DC M5 – Rozwiązywanie problemów

Obszar TECHNOLOGIE INFORMACYJNE – IT (Information Technology) – poziom A, B, C, D

IT M1 – Sprzęt i oprogramowanie komputerowe
IT M2 – Edycja dokumentów
IT M3 – Obliczenia arkuszowe
IT M4 – Bazy danych
IT M5 – Multimedia
IT M6 – Technologie informacyjno-komunikacyjne
IT M7 – Technologie mobilne
IT M8 – Grafika biznesowa

Obszar INFORMATYCZNY – CS (Computer Science) – poziom A, B, C, D

CS M1 – Programowanie
CS M2 – Grafika komputerowa
CS M3 – Tworzenie aplikacji internetowych
CS M4 – Programowanie robotów

Obszar TECHNICZNY – AI (Applied Informatics) – poziom A, B, C, D

AI M1 – Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D)
AI M2 – Projektowanie przestrzenne (CAD 3D)
AI M3 – Projektowanie przestrzenne (Rhinoceros)

Obszar BRANŻOWY – VI (Vocational Informatics)

VI M1 – e-Nauczanie
VI M2 – Testowanie oprogramowania
VI M3 – Obsługa turystyki
VI M4 – Multimedia w dydaktyce
VI M5 – Komputer w edukacji wczesnoszkolnej
VI M6 – e-Urząd
VI M7 – e-Marketing
VI M8 – Technologie interaktywne
VI M9 – Grafika dla fotografów
VI M10 – Roboty
VI M11 – Zarządzanie obiegiem dokumentów
VI M12 – Bezpieczeństwo informacji
VI M13 – Zielone biuro
VI M14 – Planowanie i śledzenie przedsięwzięć
VI M15 – Kadry i Płace
VI M16 – Obsługa biura
VI M17 – Techniki sprzedaży
VI M18 – Finanse i Księgowość
VI M19 – Projektowanie przestrzenne Rhinoceros
VI M20 – Służba zdrowia
VI M21 – Zdalne nauczanie wg Google Classroom
VI M22 – Zarządzanie zasobami ludzkimi
VI M23 – Zarządzanie potrzebami energetycznymi
VI M24 – Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
VI M25 – Programowanie 3D
VI M26 – Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi

Obszar Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) – IQS (Integrated Qualification System)

ZSK M1 – Prowadzenie obsługi biura

Każdorazowo po zdaniu egzaminu wydawany jest certyfikat zawierający procentowy wynik egzaminu.

Token Distribution

LET’S WORK TOGETHER

e-xam Damian Koniuszenny

ul. Różana 10, 99-140 Świnice Warckie, NIP 507-004-69-78

693-434-875