Certyfikacja

DIGITAL EUROPE

European Digital
Certificate

Token Distribution

European Digital Certificate to certyfikacja kompetencji cyfrowych oferowana przez Fundację Digital Europe, która powstała w celu wspierania działań w zakresie oświaty, tworząc warunki dla rozwoju rynku pracy, przedsiębiorczości i innowacji. Certyfikacja skierowana jest dla osób dorosłych i młodzieży chcących zweryfikować swoje kompetencje cyfrowe w sposób zgodny z ramą DIGCOMP w wersji 1.0 oraz 2.0.

Token Distribution
Token Distribution

KOMPETENCJE CYFROWE – DIGCOMP 2.0 – poziom A, B, C

DE M1 – Umiejętność korzystania z informacji i z danych (Information and data literacy)
DE M2 – Komunikacja i współpraca (Communication and collaboration)
DE M3 – Tworzenie treści cyfrowych (Digital content creation)
DE M4 – Bezpieczeństwo (Safety)
DE M5 – Rozwiązywanie problemów (Problem solving)

UMIEJĘTNOŚCI INFROMATYCZNE – IT SKILLS – poziom A, B, C

IT M1 – Obsługa komputera (Computer skills)
IT M2 – Obsługa Internetu (Internet skills)
IT M3 – Edytor tekstu – MS Word (Word processor)
IT M4 – Arkusz kalkulacyjny – MS Excel (Spreadsheet)
IT M5 – Grafika prezentacyjna – MS PowerPoint (Presentation)
IT M6 – Baza danych – MS Access (Database)

E-NAUCZYCIEL – E-TEACHER – poziom A, B, C

ET M1 – Prawo autorskie w edukacji (Protection of author right in education)
ET M2 – Zagrożenia w sieci (Internet threats)
ET M3 – Narzędzia do zajęć zdalnych (Tools for e-learning)

EUROPEAN GRAPHIC DESIGN CERTIFICATE (EGDC) – poziom A, B, C

EGDC M1 – Grafika przetwarzana komputerowo (Digitally processed graphics)
EGDC M2 – Współdzielenie plików i prawo autorskie (File sharing and copyrights)
EGDC M3 – Grafika rastrowa (Rasterized graphics)
EGDC M4 – Grafika wektorowa (Vector graphics)

CYFROWY OBYWATEL – poziom podstawowy

Digital Citizen (Cyfrowy Obywatel)

Po zdaniu egzaminu wydawany jest certyfikat w języku angielskim zawierający procentowe wyniki z poszczególnych modułów.

Token Distribution

LET’S WORK TOGETHER

e-xam Damian Koniuszenny

ul. Różana 10, 99-140 Świnice Warckie, NIP 507-004-69-78

693-434-875