Certyfikacja

DIGITAL EUROPE

European Digital
Certificate

Token Distribution

European Digital Certificate to certyfikacja kompetencji cyfrowych oferowana przez Fundację Digital Europe, która powstała w celu wspierania działań w zakresie oświaty, tworząc warunki dla rozwoju rynku pracy, przedsiębiorczości i innowacji. Certyfikacja skierowana jest dla osób dorosłych i młodzieży chcących zweryfikować swoje kompetencje cyfrowe w sposób zgodny z ramą DIGCOMP w wersji 1.0 oraz 2.0.

Token Distribution
Token Distribution

KOMPETENCJE CYFROWE – DIGCOMP 2.0 – poziom A, B, C

DE M1 – Umiejętność korzystania z informacji i z danych (Information and data literacy)
DE M2 – Komunikacja i współpraca (Communication and collaboration)
DE M3 – Tworzenie treści cyfrowych (Digital content creation)
DE M4 – Bezpieczeństwo (Safety)
DE M5 – Rozwiązywanie problemów (Problem solving)

Po zdaniu egzaminu wydawany jest certyfikat w języku angielskim zawierający procentowe wyniki z poszczególnych modułów.

Token Distribution

LET’S WORK TOGETHER

e-xam Damian Koniuszenny

ul. Różana 10, 99-140 Świnice Warckie, NIP 507-004-69-78

693-434-875