Your address will show here +12 34 56 78
AI M1
Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D)

Moduł koncentruje się na podstawach sporządzaniu elektronicznej dokumentacji technicznej, tworzeniu oraz manipulowaniu obiektami, a także ich wydruku. Poza rysowaniem prostych obiektów obejmuje stosowanie narzędzi rysowania precyzyjnego, wymiarowania czy współpracy z obiektami zewnętrznymi. Uzupełnieniem modułu jest programowanie z wykorzystaniem narzędzi Visual Basic.

AI M2
Projektowanie przestrzenne (CAD 3D)

W module znajdują się zagadnienia związane z modelowaniem obiektów trójwymiarowych przy wykorzystaniu przestrzennego układu współrzędnych. Przedstawiono sposoby zastosowania modelowania szkieletowego (krawędziowego), ściankowego oraz bryłowego (ACIS). Dodatkowo moduł obejmuje tworzenia elektronicznej dokumentacji technicznej, oglądanie rysunku w przestrzeni, rysowanie precyzyjne 3D, współpracę z obiektami zewnętrznym, rendering, wydruk oraz programowanie.