Your address will show here +12 34 56 78
CS M1
Programowanie

Moduł zawiera podstawową terminologię związaną z programowaniem, pozycyjnymi systemami liczbowymi oraz typami i strukturami danych. Obejmuje sposoby tworzenia, edycji oraz zapisywania algorytmów. Ponadto skupia się na problemie bezpieczeństwa danych oraz obsługi błędów, a także porusza zagadnienia związane z dziedziczeniem, hermetyzacją i polimorfizmem.

CS M2
Grafika komputerowa

Tematyka modułu obejmuje zagadnienia związane z grafiką komputerową – poprzez teorię wskazującą na rodzaje i cechy grafiki komputerowej, modele przestrzeni kolorów RGB oraz CMYK, rodzajów i podziałów formatów graficznych na umiejętnościach praktycznych kończąc. Moduł skupia się na tworzeniu i edycji obrazów rastrowych oraz wektorowych, przygotowania ich do publikacji i wydruku, a także przetwarzaniu wsadowym.

CS M3
Tworzenie aplikacji internetowych

W module poruszone zostały zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji internetowych przy wykorzystaniu architektury MVC oraz IoC, w tym takich narzędzi, jak HTML, XHTML, CSS czy Javascript. Moduł skupia się na zastosowaniu wzorców projektowych, konstrukcyjnych, strukturalnych oraz czynnościowych, a także zasad i technik obiektowych. Uzupełniniem modułu jest przedstawienie metod publikowania, administrowania i pozycjonowania aplikację w Internecie.

CS M4
Programowanie robotów

Pierwszą częścią modułu jest wstęp do robotyki – budowa i zasady działania, przedstawienie modułów robotów i automatów, zasady budowania algorytmów oraz bazowe zagadnienia konstrukcyjne. Moduł obejmuje metody tworzenia programów przy wykorzystaniu środowiska NXT-G, zastosowanie urządzeń wejścia i wyjścia, możliwe do wykorzystania układy sterowania oraz tworzenie programów przy pomocy wizualnego języka programowania w MSDRS.