Your address will show here +12 34 56 78
PI M1
e-Nauczanie

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M1 e-Nauczanie POTRAFI: - Dobrać odpowiednią platformę do zapotrzebowania w zakresie zdalnego nauczania - Tworzyć interaktywne kursy - Przeprowadzać sesje szkoleniowe - Administrować platformę e-learningową

PI M2
Służba zdrowia

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M2 Służba zdrowia POTRAFI: - Obsługiwać systemy rejestracji pacjentów - Obsługiwać system elektronicznych kartotek - Przetwarzać i analizować dane statystyczne związane z usługami medycznymi

PI M3
Obsługa turystyki

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M3 Obsługa turystyki POTRAFI: - Korzystać z systemów rezerwacji - Efektywnie wyszukiwać oferty turystyczne - Wykorzystywać narzędzia informatyczne do promowania działalności turystycznej

PI M4
Multimedia w dydaktyce

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M4 Multimedia w dydaktyce POTRAFI: - Tworzyć multimedialne materiały dydaktyczne - Obsługiwać urządzenia multimedialne wspomagające proces dydaktyczny - Wyszukiwać i modyfikować materiały multimedialne pozyskane z Internetu

PI M5
Komputer w edukacji wczesnoszkolnej

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M5 Komputer w edukacji wczesnoszkolnej POTRAFI: - Przeprowadzić lekcję z wykorzystaniem komputera - Tworzyć własne materiały dydaktyczne

PI M6
e-Urząd

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M6 e-Urząd POTRAFI: - Obsługiwać Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - Korzystać z elektronicznego obiegu dokumentów - Wykorzystywać podpis elektroniczny

PI M7
e-Marketing

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M7 e-Marketing POTRAFI: - Analizować różnego rodzaju sytuacje rynkowe - Wykorzystywać narzędzia informatyczne do skutecznej promocji w Internecie - Zwiększyć sprzedaż produktów i usług

PI M8
Technologie interaktywne

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M8 Technologie interaktywne POTRAFI: - Wykorzystać tablicę interaktywną do przeprowadzenia lekcji - Zastosować elektroniczny system głosowania jako formę sprawdzenia wiadomości

PI M9
Grafika dla fotografów

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M9 Grafika dla fotografów POTRAFI: - Przeprowadzić retusz obrazu cyfrowego - Tworzyć fotogalerię - Wykorzystać Internet do promocji zdjęć

PI M10
Roboty

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M10 Roboty POTRAFI: - Złożyć i skonfigurować robota w zależności od wymaganej funkcjonalności - Zaprogramować robota - Przeprowadzić wirtualną symulację

PI M11
Zarządzanie obiegiem dokumentów

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M11 Zarządzanie obiegiem dokumentów POTRAFI: - Ograniczyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez sprawnie zarządzanie obiegiem informacji - Skutecznie zarządzać czasem i organizacją pracy - Tworzyć procedury i wewnętrzne standardy komunikacji elektronicznej

PI M12
Bezpieczeństwo informacji

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M12 Bezpieczeństwo informacji POTRAFI: - Stworzyć procedury zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania informacji - Dobrać odpowiednie narzędzia - Wykryć, identyfikować i reagować na wystąpienie incydentu

PI M13
Zielone biuro

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M13 Zielone biuro POTRAFI: - Stosować procedury zarządzania zgodne ze Wspólnotowym Systemem Ekozarządzania i Audytu (EMAS) - Optymalizować koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne

PI M14
Planowanie i śledzenie przedsięwzięć

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M14 Planowanie i śledzenie przedsięwzięć POTRAFI: - Dobrać metodykę oraz narzędzia do specyfiki projektu - Planować wykorzystanie zasobów - Śledzić postępy prac