Your address will show here +12 34 56 78
DC M1
Informacja

Moduł koncentruje się na szeroko rozumianym zarządzaniu informacjami. Główne zagadnienia zawarte w module to przeglądanie, identyfikacja, lokalizacja, wyszukiwanie, zapisywanie oraz organizacja informacji cyfrowej – w zależności od istotności i potrzeb. Uzupełnieniem zakresu merytorycznego modułu stanowi istota zrozumienia i krytycznej ocena informacji.

DC M2
Komunikacja

W module znajdują się informacje na temat sposób komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz aplikacji. Zagadnienie skupiają się wokół interakcji cyfrowej – dzielenia się informacjami i zasobami, aktywnej postawy dzielenia się wiedzą, uczestniczenia w życiu obywatelskim, współpracy z innymi użytkownikami sieci zgodnie z netykietą oraz świadome zarządzanie tożsamością cyfrową.

DC M3
Tworzenie treści

Tematyka modułu obejmuje tworzenie treści w różnych formatach, w tym multimedialnych, ich edytowanie oraz zapisywanie. Moduł koncentruje się na twórczym wyrażaniu siebie poprzez media i technologie cyfrowe. Dodatkowo zawiera zagadnienia związane z przestrzeganiem prawa autorskiego i licencji oraz programowaniem aplikacji i urządzeń pod wymagania konkretnego użytkownika.

DC M4
Bezpieczeństwo

Moduł zawiera informacje na temat bezpieczeństwa użytkowania urządzeń oraz oprogramowania cyfrowego. Obejmuje narzędzia cyfrowe służące ochronie przed zagrożeniami online, rozumienia idei ochrony danych osobowych oraz świadomości zagrożeń w sieci. Dodatkowo porusza zagadnienia związane z ochroną zdrowia fizycznego i psychicznego użytkowników technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wpływu tych technologii na środowisko naturalne.

DC M5
Rozwiązywanie problemów

Zakres modułu dotyczy identyfikacji i sposobów rozwiązywanie problemów technicznych związanych z użytkowaniem urządzeń oraz aplikacji cyfrowych. Informacje w nim zawarte koncentrują się na ocenie własnych potrzeb i możliwości w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, sposobów dostosowywania narzędzi do indywidualnych potrzeb użytkownika z wykorzystaniem innowacji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej.