Be Imaginative • Be Yourself

ECCC - CERTYFIKACJA KOMPUTEROWA DLA KAŻDEGO

e-xam Damian Koniuszenny

Licencjonowany Ośrodek Egzaminacyjny Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC – prowadzimy egzaminy ze wszystkich dostępnych modułów w standardzie ECCC.

Budujemy społeczeństwo informacyjne

Zapoznaj się z pełną ofertą certyfikacji w standardzie ECCC

Dlaczego MY?

Certyfikacja komputerowa na najwyższym poziomie

Doświadczenie

Ponad cztery lata na rynku usług egzaminacyjnych

Mobilność

Prowadzenie egzaminów na terenie całego kraju

Sprzęt

Nowoczesne mobilne laboratoria egzaminacyjne

Specjalizacja

Ścisła współpraca z Fundacją ECCC

Elastyczność

Egzaminy dstosowane do Twoich potrzeb

Egzaminatorzy

Doświadczona kadra egzaminatorów

ECCC DIGCOMP

Ramy Kompetencji Cyfrowych (Digital Competence Framework)

Europejski Certyfikat
Kompetencji Informatycznych

Nowy standard kompetencji w zakresie technologii informatycznych.

Zgodnie ze standardem ECCC kompetencje informatyczne zostały podzielone na odpowiednie obszary oraz poziomy zaawansowania, które odpowiadają potrzebom społeczeństwa informacyjnego.
 
Stopień spełnienia wymagań kompetencyjnych dla każdego poziomu i modułu sprawdzany jest przy pomocy egzaminu. Czas trwania egzaminu i jego zawartość merytoryczna zależy od poziomu certyfikacji. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat ECCC zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań ECCC (w procentach) przez zdającego. Egzaminom ECCC może się poddać każda osoba, mając przy tym możliwość wyboru dowolnego modułu i poziomu certyfikacji swoich kompetencji.
 
Standard ECCC został uznany za kwalifikowalny i spełniający wymogi „Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” określonych przez Ministerstwo Rozwoju, a certyfikaty ECCC potwierdzające nabycie umiejętności komputerowych odpowiadają standardom ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych DIGCOMP (Digital Competence Framework). 

Zostańmy w Kontakcie

Jesteś zainteresowany certyfikacją komputerową? Napisz do nas!

Telefon
693-434-875
Adres
ul. A. Struga 49/51, 90-640 Łódź