Your address will show here +12 34 56 78

Ośrodek egzaminacyjny

Firma e-xam od niemal 3 lat ściśle współpracuje z Fundacją ECCC przy realizacji egzaminów w standardzie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC. Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem uprawnionym do organizacji egzaminów i na tym polu koncentrujemy swoje działania.

Egzaminatorzy

Dysponujemy doświadczoną kadrą egzaminatorów, która zrealizowała ponad 10 tys. egzaminów. Nasi egzaminatorzy posiadają uprawnienia do prowadzenie wszystkich dostępnych egzaminów w standardzie ECCC na poziomach A, B i C. Działamy na terenie całego kraju.

e-xam Damian Koniuszenny


Licencjonowany Ośrodek Egzaminacyjny Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC

Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych
Nowy standard kompetencji 
w zakresie technologii informatycznych.
  • Text Hover
Zgodnie ze standardem ECCC kompetencje informatyczne zostały podzielone na odpowiednie obszary oraz poziomy zaawansowania, które odpowiadają potrzebom społeczeństwa informacyjnego.

Stopień spełnienia wymagań kompetencyjnych dla każdego poziomu i modułu sprawdzany jest przy pomocy egzaminu. Czas trwania egzaminu i jego zawartość merytoryczna zależy od poziomu certyfikacji. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat ECCC zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań ECCC (w procentach) przez zdającego. Egzaminom ECCC może się poddać każda osoba, mając przy tym możliwość wyboru dowolnego modułu i poziomu certyfikacji swoich kompetencji.

Standard ECCC został uznany za kwalifikowalny i spełniający wymogi „Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” określonych przez Ministerstwo Rozwoju, a certyfikaty ECCC potwierdzające nabycie umiejętności komputerowych odpowiadają standardom ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych DIGCOMP (Digital Competence Framework). 
Certyfikacja ECCC

System certyfikacji ECCC został podzielony na pięć obszarów. Każdy z obszarów uwzględnia odpowiednią ilość modułów oraz różnorodne poziomy zaawansowania. System nie narzuca kolejności zdawania poszczególnych modułów i poziomów – są one dobierane indywidualnie przez użytkownika.

Egzamin odbywa się przy użyciu elektronicznej platformy egzaminacyjnej, która zapewnia bezpieczeństwo i bezstronność certyfikacji, będąc przy tym wyjątkowo przyjazną i łatwą w obsłudze. Platformę cechuje również natychmiastowa gotowość do przetwarzania danych, co skutkuje dostępnością wyników niezwłocznie po zakończonym egzaminie.
Technologie
informacyjne

Kompetencje
cyfrowe

Obszar
informatyczny

Obszar
techniczny

Obszar
branżowy

ECCC DIGCOMP

DIGCOMP jest ramą kompetencji cyfrowych, które zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego z 2006 r. zostały uznane za jedne z ośmiu kluczowych kompetencji niezbędnych w procesie uczenia się przez całe życie.

Można je zdefiniować jako kompetentne, świadome i kreatywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, które pozytywnie wpływa na osiągnięcie celów m.in. związanych z pracą, nauką czy aktywnym udziałem w życiu społecznym.

Ramy DIGCOMP przedstawiają opis 21 kompetencji cyfrowych zgrupowanych w 5 obszarach – we współczesnym świecie każda osoba posiadająca kompetencje cyfrowe powinna płynnie poruszać się w obrębie tych właśnie obszarów.
Informacja
Komunikacja
Tworzenie treści
Bezpieczeństwo
Rozwiązywanie problemów
Koszty certyfikacji

Poziom A
- podstawowy
Weryfikacja:  15% danego obszaru
Czas trwania egzaminu:  30 minut
Koszt:  100 zł
Poziom C
- zaawansowany
Weryfikacja:  60% danego obszaru
Czas trwania egzaminu:  60 minut
Koszt:  200 zł
Poziom B
- średniozaawansowany
Weryfikacja:  30% danego obszaru
Czas trwania egzaminu:  45 minut
Koszt:  150 zł
Poziom D
- ekspert
Weryfikacja:  90% danego obszaru
Czas trwania egzaminu:  90 minut
Koszt:  250 zł
  • Text Hover
Obszar branżowy
Weryfikacja:  100% danego obszaru
Moduły:
PI M8, PI M13  -  30 minut   |   100 zł 
Pozostałe moduły branżowe:
90 minut   |   250 zł
Pozostańmy
w kontakcie

Jesteś zainteresowany egzaminem – napisz do nas!

BIURO

ul. Andrzeja Struga 49/51
90-640 Łódź
NIP: 507-004-69-78

KONTAKT

tel. 693-434-875
d.koniuszenny@gmail.com