Be Modern • Be Digital

ECCC – certyfikacja kompetencji cyfrowych

Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych ECCC

Wyznaczamy standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

ECCC DigComp

Digital Competence For Citizens

/

e-xam Damian Koniuszenny

Licencjonowany Ośrodek Egzaminacyjny ECCC

Postaw na nowoczesność i doświadczenie

Od 2016 roku ściśle współpracujemy z Fundacją ECCC organizując oraz prowadząc egzaminy kompetencji cyfrowych według standardu Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC.

W tym czasie przeprowadziliśmy niemal 800 sesji egzaminacyjnych dla ponad 8 tysięcy uczestników, działamy na terenie całego kraju i dysponujemy własnymi mobilnymi laboratoriami egzaminacyjnymi.

Kompetencje cyfrowe

100

Technologie informacyjne

95

Professional Informatics

90

Budujemy społeczeństwo informacyjne

Zapoznaj się z pełną ofertą certyfikacji w standardzie ECCC

Dlaczego MY?

E-XAM – certyfikacja komputerowa na najwyższym poziomie

Doświadczenie

Ponad cztery lata na rynku usług egzaminacyjnych

Mobilność

Prowadzenie egzaminów na terenie całego kraju

Sprzęt

Nowoczesne mobilne laboratoria egzaminacyjne

Specjalizacja

Ścisła współpraca z Fundacją ECCC

Elastyczność

Egzaminy dstosowane do Twoich potrzeb

Egzaminatorzy

Doświadczona kadra egzaminatorów

4
lata działalności
793
Sesje egzaminacyjne
8095
Uczestników
24605
Egzaminów

Egzaminy branżowe ECCC

Wybierz jeden z 20 modułów branżowych

Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych ECCC

Nowy standard kompetencji w zakresie technologii informatycznych.

Zgodnie ze standardem ECCC kompetencje informatyczne zostały podzielone na odpowiednie obszary oraz poziomy zaawansowania, które odpowiadają potrzebom społeczeństwa informacyjnego.

Stopień spełnienia wymagań kompetencyjnych dla każdego poziomu i modułu sprawdzany jest przy pomocy egzaminu ECCC. Czas trwania egzaminu i jego zawartość merytoryczna zależy od poziomu certyfikacji. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest certyfikat ECCC zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań ECCC (w procentach) przez zdającego. Egzaminom ECCC może się poddać każda osoba, mając przy tym możliwość wyboru dowolnego modułu i poziomu certyfikacji swoich kompetencji.

Standard ECCC został uznany za kwalifikowalny i spełniający wymogi „Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” określonych przez Ministerstwo Rozwoju, a certyfikaty ECCC potwierdzające nabycie umiejętności komputerowych odpowiadają standardom ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych DIGCOMP (Digital Competence Framework).

Moduły DIGCOMP

Cyfrowa rama kompetencji ECCC – 5 obszarów, 21 kompetencji

 • Informacja
 • Komunikacja
 • Tworzenie treści
 • Bezpieczeństwo
 • Rozw. problemów

Ceny egzaminów

Zgodne z cennikiem Fundacji ECCC

Poziom A Podstawowy

100 zł
/moduł
 • Czas trwania – 30 minut

  Weryfikacja – 15% danego obszaru

Zamów

Poziom B Średniozaaw.

150 zł
/moduł
 • Czas trwania – 45 minut

  Weryfikacja – 30% danego obszaru

Zamów

Poziom C Zaawansowany

200 zł
/moduł
 • Czas trwania – 60 minut

  Weryfikacja – 60% danego obszaru

Zamów

Poziom D Ekspercki

250 zł
/moduł
 • Czas trwania – 90 minut

  Weryfikacja – 90% danego obszaru

Zamów

Zostańmy w Kontakcie

Jesteś zainteresowany certyfikacją komputerową? Napisz do nas!

Telefon
693-434-875
Adres
ul. A. Struga 49/51, 90-640 Łódź